Misija i vizija kompanije

Misija i vizija kompanije

Želimo biti kompanija koje će svoju budućnost graditi na zajedničkom zadovoljstvu korisnika naših usluga i zaposlenih. Pružamo usluge koje i prevazilaze želje naših korisnika uz stalno poboljšanje kvaliteta.

Ulažemo stalan napor da održimo dobru reputaciju u poslovanju, pružanju brzih i efikasnih usluga našim korisnicima sa ciljem potpunog zadovoljenja njihovih zahtjeva, potreba i očekivanja. Naša vizija je Sigurnost i ugodan životni prostor u kompaniji i van nje. Na ovaj način se odnosimo prema zaposlenima, životnoj sredini i zajednici uopšte. Obrazovanje, usavršavanje i motivacija zaposlenih su prioritet u Elko Tim-u, a društveno odgovorno poslovanje je naše osnovno načelo.

 

Brendovi koje zastupamo

Our Clients
Our Clients
Our Clients
Our Clients
Our Clients